Chat với Cao Nguyên Xanh

xử lý nước thải nhà hàng - khách sạn

Nước thải nhà hàng khách sạn cũng là vấn đề lớn gây ô nhiễm môi trường. Hiện nay, dịch vụ nhà hàng – khách sạn đang phát triển mạnh. Tuy nhiên, nước thải Nhà hàng – Khách sạn chưa được xử lý đúng cách. Nhận thấy tầm quan trọng này, Công ty môi trường Cao Nguyên Xanh sẽ tư vấn, thiết kế, thi công hệ thống xử lý nước thải nhà hàng - khác sạn phù hợp với từng loại hình, quy mô kinh doanh của quý khách. Đối với mỗi công trình, chúng tôi sẽ khảo sát cụ thể và đưa ra công nghệ tối ưu nhất cho quý khách! Hotline: 0938 39 52 54.

xử lý nước thải nhà hàng - khách sạn

Ngoài ra công ty tư vấn môi trường Cao Nguyên Xanh tiếp nhận yêu cầu cung cấp dịch vụ hồ sơ môi trường của khách hàng 7 ngày trong tuần, 24h mỗi ngày. Đội ngũ nhân viên là những thạc sĩ, kỹ sư môi trường của chúng tôi sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ khách hàng trong lĩnh vực sau: báo cáo giám sát môi trường định kỳ, lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản, lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết,....

I. Thành phần nước thải nhà hàng - khách sạn chưa xử lý

Thành phần nước thải nhà hàng - khách sạn bao gồm:
- Nước thải sinh hoạt sau hầm tự hoại có nồng độ BOB, COD, Amoni, Nito, Coliform cao.
- Nước thải từ khu vực bếp có hàm lượng TSS, dầu mỡ, BOD, COD, Nito, Phốtpho, Coliform cao gấp nhiều lần tiêu chuẩn cho phép xả thải.
Các chất ô nhiễm này được loại bỏ bằng các phương pháp xử lý cơ học (bể tách dầu, Cột lọc áp lực), phương pháp xử lý sinh học (Hầm tự hoại, công nghệ vi sinh), và phương pháp hóa học để tiêu diệt vi khuẩn trong nước thải trước khi xả thải ra ngoài môi trường.

Đặc trưng nước thải: Chứa các thành phần như BOD5, COD, SS,tổng Photphos, tổng Nitơ, dầu mỡ, amoni cao, pH thay đổi đột ngột. Nhiều vi sinh vật gây bệnh.
Khi xử lý nước thải , cần phải tách dầu mỡ và cân bằng pH trước khi dẫn vào các công trình xử lý nước thải chính.

II. Quy trình xử lý nước thải nhà hàng - khách sạn

hệ thống xử lý nước thải nhà hàng - khách sạnHình: Sơ đồ khối công nghệ xử lý nước thải nhà hàng - khách sạn

Thuyết minh công nghệ xử lý nước thải nhà hàng - khách sạn

- Bể điều hòa: Toàn bộ nước phát sinh từ khu vực nhà vệ sinh của khu du lịch được thu gom và dẫn về các hầm tự hoại đã xây dựng sẳn của khu du lịch, nước thải từ khu vực nhà bếp sẽ được thu gom và dẫn sang bể tách dầu (bể đã xây dựng sẳn). Toàn bộ nước thải từ các hầm tự hoại, từ bể tách dầu được bơm dẫn về hệ thống xử lý nước thải. Bể điều hòa có nhiệm vụ tiếp nhận nước thải từ các nguồn xả thải về hệ thống, Ổn định nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải, lưu lượng nước thải trước khi bơm sang các công trình xử lý phía sau. Trong bể điều hòa có bố trí thêm 2 bơm nước có nhiệm vụ bơm đảo nước trong bể nhằm tạo độ xáo trộn nước thải trong bể, tránh hiện tượng lắng cặn trong bể điều hòa.

- Bể xử lý bằng vi sinh hiếu khí (Aerotank): Bể Aerotank Tiếp nhận nước thải từ bể điều hòa và tiến hành quy trình xử lý nước thải theo công nghệ Vi sinh hiếu khí.

- Cơ sở lý thuyết của quá trình xử lý sinh học hiếu khí là sử dụng các chủng vi sinh vật hiếu khí phân hủy các chất hữu cơ trong nước thải ở dạng bùn hoạt tính và có đầy đủ lượng oxy hòa tan ở nhiệt độ, pH… thích hợp.

- Bùn hoạt tính có thể được tạo thành từ nước thải có huyền phù cao như nước thải sinh hoạt cho đến nước thải có nhiều hóa chất tổng hợp như nước thải công nghiệp. Sự hình thành bùn hoạt tính sẽ xảy ra khi nước thải có đủ các chất dinh dưỡng cho vi khuẩn. Đa số các loại nước thải đều có đủ dinh dưỡng để hình thành bùn hoạt tính, nếu không người ta có thể bổ sung chất dinh dưỡng (thường là đối với nước thải công nghiệp).

- Khi bắt đầu thổi khí, tỉ số F/M ( tỉ số thức ăn / sinh khối) rất cao, như vậy vi sinh vật sẽ có dư thừa thức ăn và chúng sẽ tăng trưởng theo pha log. Khi vi khuẩn bắt đầu tăng trưởng thì nguyên sinh động vật cũng sẽ bắt đầu tăng trưởng theo. Trong pha log, thì các chất hữu cơ trong nước thải sẽ được loại bỏ với tốc độ tối đa hay nói khác đi là các chất hữu cơ được chuyển hóa nhiều nhất thành sinh khối tế bào. Mức năng lượng trong hệ thống đủ lớn để giữ cho tất cả vi sinh vật lơ lững trong hỗn dịch. Không thể có bông bùn hoạt tính được tạo thành với vi sinh vật đang tăng trưởng trong pha log.

- Khi vi sinh vật tiêu thụ quá nhiều thức ăn để tạo sinh khối mới , tỉ số F/M giảm nhanh. Khi đó vi sinh vật bắt đầu tăng trưởng chậm lại, cả vi khuẩn và nguyên sinh động vật. Một số tế bào bắt đầu chết và bông bùn bắt đầu tạo thành. Khi vi khuẩn có đầy đủ năng lượng, chúng nhanh chóng phân chia hay nói cách khác là chúng tồn tại riêng rẽ để duy trì hoạt động trao đổi chất bình thường. Khi năng lượng trong hệ thống giảm dần, ngày càng có nhiều vi khuẩn không có đủ năng lượng để vượt qua lực hấp dẫn giữa chúng với nhau , chúng bắt đầu kết cụm lại với nhau: 2, 3, 4, … và cứ thế bông bùn nhỏ được tạo thành.

- Tỉ số F/M tiếp tục giảm, vi sinh vật qua hết pha ổn định. Khi chúng bắt đầu vào pha trao đổi chất nội bào, tỉ số F/M sẽ duy trì không đổi trong pha này. Có thể nói, hệ thống rất ổn định trong pha trao đổi chất nội bào. Chỉ một lượng rất nhỏ chất dinh dưỡng được trao đổi chất và vi sinh vật cần một năng lượng rất ít để duy trì hoạt động sống. Dần dần vi khuẩn không còn đủ năng lượng để lấy thức ăn xung quanh nữa và chúng bắt đầu sử dụng các chất dinh dưỡng dự trữ trong tế bào, đặc biệt ở giai đoạn này, bông bùn hình thành rất nhanh.

- Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình xử lý sinh học hiếu khí là: nhiệt độ, pH, lượng oxi hòa tan, tỷ lệ chất dinh dưỡng, các độc tố…
   + Nhiệt độ của nước thải là một trong những thông số quan trọng vì trong quá trình sinh học nhiệt độ ảnh hưởng đến đời sống của thuỷ sinh vật, đến sự hoà tan của oxi trong nước. Nhiệt độ còn là một thông số công nghệ quan trọng liên quan đến quá trình lắng của hạt cặn. Nhiệt độ còn ảnh hưởng đến độ nhớt của chất lỏng và do đó liên quan đến lực cản của quá trình lắng.
   + Oxi hoà tan (DO) là một trong những chỉ tiêu quan trọng trong quá trình xử lý sinh học hiếu khí. Lượng oxi hoà tan trong nước thải ban đầu dẩn vào trạm nước thải thường bằng không hoặc rất nhỏ. Trong khi đó, đối với các công trình xử lý sinh học hiếu khí thì lượng oxi hoà tan không nhỏ hơn 2 mg/l.
   + Ngoài ra, nồng độ bùn vi sinh hiếu khí sẽ đạt mức 5000-8000mg/l cao hơn bể Aerotank thông thường, đảm bảo độ ổn định cũng như sự dao động của lưu lượng và nồng độ nước thải đầu vào.

- Bể lắng: Bể lắng có nhiệm vụ tách bùn sinh học trong nước thải. Nước thải sẽ được phân phối vào ống lắng trung tâm, bùn sẽ lắng xuống đáy bể, nước trong sẽ chảy tràn bề mặt và theo hệ thống máng thu nước chảy về bể khử trùng.

- Bể lắng sinh học 2:Bể lắng sinh học 2 là bể tách bùn sinh học ra khỏi nước sạch sau xử lý.
Hỗn hợp bùn & nước thải rời khỏi bể sinh học hiếu khí chảy tràn vào bể lắng sinh học nhằm tiến hành quá trình tách nước và bùn. Những bông bùn sẽ lắng xuống dưới đáy của bể lắng và được Bơm bùn bơm tuần hoàn về bể Aerotank để duy trì nồng độ bùn hoạt tính khi cần thiết. Nếu lượng bùn trong bể dư thì sẽ bơm xả bỏ bùn vào bể chứa bùn.

Phần nước trong tập trung ở bề mặt bể lắng 2, được thu gom bằng hệ thống ống thu nước bề mặt, nước tự chảy vào bể khử trùng.
Phần bùn dư được bơm thải bỏ vào bể chứa bùn, phần nước tách bùn được dẫn tuần hoàn lại bể điều hòa và tiếp tục quá trình xử lý nước thải. Lượng bùn dư sau khi tách một phần nước sẽ được đơn vị thu gom bùn đến để thu mua và xử lý.

- Bể khử trùng: Nước thải sau bể lắng được thu sang bể khử trùng. Bể khử trùng có nhiệm vụ tiếp nhận nước thải từ bể lắng sinh học, hóa chất khử trùng Chlorine được bơm định lượng hóa chất châm định lượng vào bể nhằm tiêu diệt các vi sinh vật gây bệnh trong nước thải trước khi xả thải ra ngoài môi trường tự nhiên.

- Cột lọc áp lực: Cuối cùng, Nước thải sau khi được khử trùng tại bể khử trùng, được bơm lọc áp lực bơm hút nước thải từ bể khử trùng qua cột lọc áp lực. Cột lọc áp lực với lớp vật liệu lọc gồm: cát thạch anh, than hoạt tính…. Có nhiệm vụ loại bỏ các chất lơ lững không thể lắng còn xót lại trong nước thải như tóc, bông bùn nhỏ… trước khi bơm nước thải ra ngoài môi trường. Nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, Cột A, được phép xả thải ra ngoài môi trường tự nhiên.

Nếu quý doanh nghiệp có thắc mắc hoặc muốn thiết kế thi công hệ thống xử lý nước thải nhà hàng - khách sạn hãy liên hệ ngay với công ty xử lý nước thải Cao Nguyên Xanh để có được một hệ thống xử lý nước thải hiện đại bậc nhất hiện nay. Chúng tôi bảo đảm rằng sẽ làm hài lòng tất cả quý doanh nghiệp về tác phong làm việc cũng như chất lượng của công việc.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - ĐẦU TƯ CAO NGUYÊN XANH

Địa chỉ: 99 Nguyễn Súy, P.Tân Qúy, Q.Tân Phú, TP.HCM

Điện thoại: 0938 39 52 54

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: CaoNguyenXanhGroup.com

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ Trợ
Kỹ Thuật
 
Kỹ Thuật
 

Thống Kê Truy Cập

900736
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tháng này
Tất cả các ngày
226
470
3335
4980
900736

FACEBOOK

Bản đồ công ty

Kết nối Facebook

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - ĐẦU TƯ CAO NGUYÊN XANH

Địa chỉ: 237/32/80 Phạm Văn Chiêu, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.HCM

Hotline: công ty tư vấn môi trường

Điện thoại: 093 839 5254

Email: Info@CaoNguyenXanhGroup.Com

Website: CaoNguyenXanhGroup.com

Kết nối với OneOffine