Chat với Cao Nguyên Xanh
công ty tư vấn môi trườngHotline:công ty tư vấn môi trường

Kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường: Cần nâng cao trách nhiệm, ý thức của toàn xã hội

Trong những năm gần đây, mặc dù đầu tư vào lĩnh vực thoát nước và xử ký nước thải đòi hỏi lượng vốn đầu tư rất lớn nhưng đa phần các đô thị lớn và vừa đều đã có dự án thoát nước và vệ sinh môi trường với quy mô khác nhau. Tuy nhiên, hệ thống thoát nước đô thị được đầu tư qua nhiều thời kỳ khác nhau, nhiều công trình đã xuống cấp, khả năng tiêu thoát kém, gây ô nhiễm môi trường

Công ty tư vấn môi trường Cao Nguyên Xanh chuyên lập các loại hồ sơ môi trường như báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép xã thải, giấy phép khai thác nước ngầm,... Nếu quý doanh nghiệp có thắc mắc hãy liên hệ ngay với công ty chúng tôi qua hotline: 0938 39 52 54 để được tư vấn miễn phí

Thực trạng 

Để triển khai hiệu quả Luật BVMT và Luật Tài nguyên nước, hệ thống các văn bản dưới Luật đã được ban hành, áp dụng và bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế như các quy định về lập và thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), cam kết BVMT; giấy phép sử dụng và khai thác nguồn nước, giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với nước thải, nước mặt, nước sử dụng cho các mục đích khác; phí BVMT đối với nước thải; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT… Bên cạnh đó có các Luật, Pháp lệnh khác của Nhà nước liên quan đến BVMT nước như Luật Hóa chất; Luật Phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai; Luật Bảo vệ và Kiểm dịch Thực vật; Pháp lệnh Thú y; Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi...

Theo đánh giá thực trạng môi trường trên địa bàn tỉnh của Sở Tài nguyên và Môi trường những năm gần đây cho thấy: Về chất lượng nguồn nước, kết quả phân tích chất lượng nước mặt đối với các vị trí quan trắc hàng năm trên địa bàn tỉnh các chỉ tiêu phân tích có diễn biến giảm qua các năm. Chất lượng môi trường không khí, các nguồn phát sinh bụi, khí thải tuy không nhiều nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến người dân và người lao động trực tiếp. Khu vực có nguồn bụi và khí thải cao là nhà máy xi măng, một số khu khai thác mỏ, nghiền quặng và đá xây dựng, lò nung gạch ngói... Mặc dù trong quá trình hoạt động, các nhà máy đều đã có báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề ra các biện pháp khắc phục, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, song các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm đề ra thường không được thực hiện triệt để. Vấn đề ô nhiễm môi trường do khói, bụi công nghiệp vẫn còn xảy ra ở một số khu dân cư gần các cơ sở công nghiệp. 

Đến tháng 7/2015, cả nước có khoảng 30 nhà máy xử lý nước thải đô thị tập trung đã đi vào hoạt động với tổng công suất thiết kế 809.000m3/ngđ, và có khoảng 40 nhà máy đang trong giai đoạn thiết kế hoặc xây dựng với tổng công suất 1.600.000 m3/ngđ.

Mặc dù các nhà máy đã đi vào hoạt động nhưng thực tế chỉ vận hành chưa tới 50% công suất thiết kế, tỷ lệ đấu nối vào hệ thống thoát nước khoảng 65%. Tỷ lệ nước thải sinh hoạt được xử lý khoảng 12% (các dự án hoàn thành đạt khoảng 15% ở các đô thị loại 3 trở lên). Tỷ lệ xử lý bùn thải 4%, tính theo công suất vận hành hiện nay.

Còn tại khu vực nông thôn, vẫn nhiều nơi còn tình trạng người dân xả rác bừa bãi tại những nơi không quy định, tạo ra những bãi rác tự phát gây ảnh hưởng rất lớn đến môi trường và sức khỏe cộng đồng. Theo Văn phòng điều phối của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến thời điểm này, toàn tỉnh có 7 xã hoàn thành tiêu chí về môi trường. Đây là tiêu chí khó thực hiện, rất cần tới sự quyết tâm và ý thức của toàn xã hội.

Ngoài ra, một số bệnh viện chưa có hệ thống xử lý chất thải, hoặc hệ thống xử lý chất thải cũ không đảm bảo tiêu chuẩn môi trường.

 Các nguồn gây ô nhiễm môi trường nói chung và ô nhiễm môi trường nước nói riêng (khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị, khu chôn lấp chất thải, bệnh viện, làng nghề...) đã được xác định và tăng cường kiểm soát. Đến nay, quy hoạch phát triển khu công nghiệp bao gồm 283 khu, trong đó 194 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, có 148 khu công nghiệp (chiếm 76%) đã xây dựng và vận hành hệ thống thu gom và xử lý nước thải theo quy định với tổng công suất thiết kế trên 600.000 m3/ngày đêm. Bên cạnh đó, thực hiện Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 15/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể xử lý chất thải y tế giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020, ngành Y tế cũng đã tập trung xây dựng mới, cải tạo hệ thống xử lý chất thải nói chung và nước thải nói riêng đối với cơ sở khám, chữa bệnh và các cơ sở y tế, đảm bảo chất thải được xử lý theo đúng quy định.

Những giải pháp cải thiện môi trường

Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký Quyết định số 577/QĐ-TTg ngày 11/4/2013 ban hành Đề án BVMT làng nghề với mục tiêu đến năm 2015, các làng nghề được công nhận phải đáp ứng các điều kiện về BVMT. Hệ thống thoát nước và nước thải tại các khu vực nông thôn được cải tạo, xây dựng; khu vực đô thị xây dựng hệ thống thoát nước tổng hợp gồm mạng lưới cống và nhà máy xử lý nước thải. Tính đến năm 2012, 17 hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đô thị đã được xây dựng và 32 hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đang trong quá trình thi công. 60% số hộ gia đình tại các đô thị đấu nối vào hệ thống thoát nước công cộng. Điều này đã và đang thúc đẩy quá trình phân loại nguồn thải giúp cho việc xử lý nước thải đạt hiệu quả cao.

Nguyên tắc Người gây ô nhiễm phải trả tiền đã được áp dụng hiệu quả thông qua phí BVMT đối với nước thải, đây là một trong những công cụ kinh tế đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam nhằm kiểm soát ô nhiễm nước. Từ năm 2003, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 về phí BVMT đối với nước thải. Ngày 29/3/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 25/2013/NĐ-CP thay thế Nghị định số 67/2003/NĐ-CP để hoàn thiện và đơn giản hóa việc phân loại đối tượng và cách thức thu phí, góp phần tăng cường hiệu quả công tác thu, nộp, quản lý phí và tăng cường quản lý các nguồn thải thông qua phí BVMT đối với nước thải.

Ông Phạm Văn Lương, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, với chức năng, nhiệm vụ được giao, hàng năm, Sở chủ trì phối hợp với các ngành và tổ chức liên tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, phổ biến các kiến thức cơ bản về môi trường tới đông đảo các tầng lớp nhân dân, học sinh. Sở ký kết về bảo vệ môi trường với các tổ chức, đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh. Qua đó, tăng cường sự phối hợp, thống nhất hành động và chia sẻ trách nhiệm của ngành trong việc huy động toàn dân tham gia có hiệu quả sự nghiệp bảo vệ môi trường của đất nước, của địa phương. 

  Nguyên tắc Người gây ô nhiễm phải trả tiền đã được áp dụng hiệu quả thông qua phí BVMT đối với nước thải, đây là một trong những công cụ kinh tế đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam nhằm kiểm soát ô nhiễm nước. Từ năm 2003, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 về phí BVMT đối với nước thải. Ngày 29/3/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 25/2013/NĐ-CP thay thế Nghị định số 67/2003/NĐ-CP để hoàn thiện và đơn giản hóa việc phân loại đối tượng và cách thức thu phí, góp phần tăng cường hiệu quả công tác thu, nộp, quản lý phí và tăng cường quản lý các nguồn thải thông qua phí BVMT đối với nước thải.

  Đặc biệt, công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về BVMT không ngừng được tăng cường, tập trung tại các lưu vực sông, góp phần thay đổi nhận thức, hành vi về BVMT nước, phát hiện những tồn tại, bất cập trong văn bản quản lý và hệ thống quản lý để ngày càng hoàn thiện.

Mạng lưới cống thoát nước đô thị nói chung và thu gom nước thải nói riêng đang dần được cải tạo, mở rộng và nâng cấp tuy kết quả thực hiện chưa được nhanh chóng và hoàn thiện để có thể kiểm soát tốt vấn nạn ô nhiễm môi trường đang ngày càng trầm trọng.

Theo Thùy Dương - baotuyenquang

 Công ty tư vấn môi trường Cao Nguyên Xanh chuyên lập các loại hồ sơ môi trường như báo cáo giám sát môi trường định kỳ, báo cáo hoàn thành đtm, giấy phép xã thải,... Nếu quý doanh nghiệp có thắc mắc hoặc có nhu cầu lập các loại hồ sơ môi trường hãy liên hệ ngay với công ty chúng tôi để được tư vấn miễn phí, hỗ trợ tối đa pháp lý và có một bộ hồ sơ môi trường đầy đủ và chính xác nhất
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - ĐẦU TƯ CAO NGUYÊN XANH

Địa chỉ: 99 Nguyễn Súy, P. Tân Qúy, Q. Tân Phú, Tp.HCM

Hotline: 0938 39 52 54

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: CaoNguyenXanhGroup.com

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ Trợ
Kỹ Thuật
 
Kỹ Thuật
 

Thống Kê Truy Cập

516847
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tháng này
Tất cả các ngày
3901
6184
15931
65264
516847

FACEBOOK

Bản đồ công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - ĐẦU TƯ CAO NGUYÊN XANH

Địa chỉ: 12 Lô F4, Đường DN4, P. Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM

Hotline: công ty tư vấn môi trường

Điện thoại: 08 3559 1848(6 line) - 0938395254 - Fax: 08 3559 1150

Email: Info@CaoNguyenXanhGroup.Com

Website: CaoNguyenXanhGroup.com

Kết nối với OneOffine